2% z dane

2% z dane

Vážené golfistky a golfoví nadšenci,

pomôžte nám rozvíjať žensky golf na Slovensku darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech rozvoja golfového odvetvia. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Ak sa rozhodnete darovať SKLGA 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás návod, ako na to.

Postup pri darovaní 2% z dane a tlačivá:

Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na

daň 

 • Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane .
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je
  maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 • Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. 
 • Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa
  Vášho bydliska.

Poučenie k vyplneniu Vyhlásenia

Údaje občianského zrduženia:
Názov: Slovenská dámska golfová asociácia
IČO: 45017115
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Šustová 2798/1, 900 28 Ivanka pri Dunaji

 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať,
  minimálne však 3 Eura.
 • V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1
  prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Upozornenie – IČO sa zarovnáva sprava.  
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Názov: Slovenská dámska golfová asociácia
  IČO: 45017115
  Právna forma: občianske združenie
  Sídlo: Šustová 2798/1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Riadne vyplňte daňové priznanie.
 • Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete
  poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však
  najmenej 8 Eur).
 • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3
  prijímateľov (IV. časť priznania). Upozornenie – IČO sa zarovnáva sprava.
 • Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Názov: Slovenská dámska golfová asociácia
  IČO: 45017115
  Právna forma: občianske združenie
  Sídlo: Šustová 2798/1, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 • Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.